๐Ÿฝ๏ธ vegetarians ** full range

AI Engines For more Details: PerplexityKagi LabsYou

Check for interactions on Supp.AI   |   ๐Ÿ“š PubMed Citations

Bacteria Impacted

We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.

๐Ÿ““ - direct citation | ๐Ÿ‘ช - Impacts Parent Taxa | ๐Ÿ‘ถ - Impacts Child Taxa | ๐Ÿง™ - Inferred
Taxonomy Rank Effect Notation
Terrabacteria group clade Decreases
Terrabacteria group clade Decreases
Bacteroidetes/Chlorobi group clade Increases
Bacteroidetes/Chlorobi group clade Increases
Bacteroidetes/Chlorobi group clade Increases
Bacteroidaceae family Decreases
Bifidobacteriaceae family Decreases
Coriobacteriaceae family Decreases Associated with Iron Deficiency (Low)
Desulfovibrionaceae family Decreases
Enterobacteriaceae family Decreases
Lachnospiraceae family Decreases
Prevotellaceae family Decreases
Ruminococcaceae family Decreases
Streptococcaceae family Decreases
Succinivibrionaceae family Decreases
Bifidobacteriaceae family Decreases
Coriobacteriaceae family Decreases Associated with Iron Deficiency (Low)
Desulfovibrionaceae family Decreases
Enterobacteriaceae family Decreases
Streptococcaceae family Decreases
Succinivibrionaceae family Decreases
Bacteroidaceae family Decreases
Bacteroidaceae family Decreases
Bifidobacteriaceae family Decreases
Bifidobacteriaceae family Decreases
Coriobacteriaceae family Decreases Associated with Iron Deficiency (Low)
Coriobacteriaceae family Decreases Associated with Iron Deficiency (Low)
Desulfovibrionaceae family Decreases
Desulfovibrionaceae family Decreases
Enterobacteriaceae family Decreases
Enterobacteriaceae family Decreases
Lachnospiraceae family Decreases
Oscillospiraceae family Decreases
Prevotellaceae family Decreases
Prevotellaceae family Decreases
Ruminococcaceae family Decreases
Streptococcaceae family Decreases
Streptococcaceae family Decreases
Succinivibrionaceae family Decreases
Succinivibrionaceae family Decreases
Bacteroidaceae family Increases
Prevotellaceae family Increases
Oscillospiraceae family Increases
Bacteroidaceae family Increases
Bacteroidaceae family Increases
Bacteroidaceae family Increases
Bacteroidaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Enterobacteriaceae family Increases
Eubacteriaceae family Increases
Eubacteriaceae family Increases
Lachnospiraceae family Increases
Lachnospiraceae family Increases
Oscillospiraceae family Increases
Oscillospiraceae family Increases
Prevotellaceae family Increases
Prevotellaceae family Increases
Prevotellaceae family Increases
Prevotellaceae family Increases
Ruminococcaceae family Increases
Ruminococcaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Eubacteriaceae family Increases
Lachnospiraceae family Increases
Bacteroidaceae family Increases
Bacteroidaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Clostridiaceae family Increases
Enterobacteriaceae family Increases
Eubacteriaceae family Increases
Lachnospiraceae family Increases
Prevotellaceae family Increases
Prevotellaceae family Increases
Ruminococcaceae family Increases
Ruminococcaceae family Increases
Bacteroides genus Decreases
Bifidobacterium genus Decreases
Bilophila genus Decreases High Level Cause Brain Fog(Cognitive impairment)
Collinsella genus Decreases proinflammatory
Escherichia genus Decreases
Faecalibacterium genus Decreases
Kluyvera genus Decreases
Prevotella genus Decreases
Streptococcus genus Decreases
Succinivibrio genus Decreases
Bilophila genus Decreases High Level Cause Brain Fog(Cognitive impairment)
Escherichia genus Decreases
Acetanaerobacterium genus Decreases
Acetatifactor genus Decreases
Acetitomaculum genus Decreases
Acetivibrio genus Decreases
Aeriscardovia genus Decreases
Agathobacter genus Decreases
Agathobaculum genus Decreases
Alloprevotella genus Decreases
Alloscardovia genus Decreases
Anaerobiospirillum genus Decreases
Anaerobium genus Decreases
Anaerobutyricum genus Decreases
Anaerocolumna genus Decreases
Anaerofilum genus Decreases
Anaeromassilibacillus genus Decreases
Anaerorhabdus genus Decreases
Anaerosporobacter genus Decreases
Anaerostipes genus Decreases
Anaerotaenia genus Decreases
Anaerotignum genus Decreases
Anaerotruncus genus Decreases
Angelakisella genus Decreases
Atlantibacter genus Decreases
Biostraticola genus Decreases
Bittarella genus Decreases
Blautia genus Decreases
Bombiscardovia genus Decreases
Buttiauxella genus Decreases
Butyrivibrio genus Decreases
Caproiciproducens genus Decreases
Catonella genus Decreases
Cedecea genus Decreases
Cellulosilyticum genus Decreases
Citrobacter genus Decreases Pathogen
Coprococcus genus Decreases
Coriobacterium genus Decreases
Cronobacter genus Decreases
Desulfobaculum genus Decreases
Desulfocurvibacter genus Decreases
Desulfocurvus genus Decreases
Desulfohalovibrio genus Decreases
Desulfovibrio genus Decreases
Dorea genus Decreases
Eisenbergiella genus Decreases
Enorma genus Decreases
Enterobacter genus Decreases Urinary and respiratory infections
Ethanoligenens genus Decreases
Faecalicatena genus Decreases
Flavonifractor genus Decreases
Fournierella genus Decreases
Franconibacter genus Decreases
Fusicatenibacter genus Decreases
Gardnerella genus Decreases
Gemmiger genus Decreases BMI, fat percent,blood pressure
Gibbsiella genus Decreases
Gorbachella genus Decreases
Halodesulfovibrio genus Decreases
Herbinix genus Decreases
Hespellia genus Decreases
Hydrogenoanaerobacterium genus Decreases
Ishikawaella genus Decreases
Johnsonella genus Decreases
Klebsiella genus Decreases Pathogen
Kosakonia genus Decreases
Lachnoanaerobaculum genus Decreases
Lachnobacterium genus Decreases
Lachnoclostridium genus Decreases
Lachnospira genus Decreases
Lachnotalea genus Decreases
Lactococcus genus Decreases
Lactovum genus Decreases
Lawsonia genus Decreases
Leclercia genus Decreases
Lelliottia genus Decreases
Limnobaculum genus Decreases
Mangrovibacter genus Decreases
Marvinbryantia genus Decreases
Massiliprevotella genus Decreases
Mediterranea genus Decreases
Merdimonas genus Decreases
Metakosakonia genus Decreases
Metaprevotella genus Decreases
Mobilitalea genus Decreases
Moranella genus Decreases
Moryella genus Decreases
Murimonas genus Decreases
Negativibacillus genus Decreases
Neglecta genus Decreases
Neoscardovia genus Decreases
Oribacterium genus Decreases
Oscillospira genus Decreases
Papillibacter genus Decreases
Paraprevotella genus Decreases
Parascardovia genus Decreases
Parasporobacterium genus Decreases
Parvibacter genus Decreases
Phlomobacter genus Decreases
Phocea genus Decreases
Pluralibacter genus Decreases
Prevotellamassilia genus Decreases
Pseudescherichia genus Decreases
Pseudobutyrivibrio genus Decreases
Pseudodesulfovibrio genus Decreases
Pseudoflavonifractor genus Decreases
Pseudoscardovia genus Decreases
Raoultella genus Decreases
Regiella genus Decreases
Robinsoniella genus Decreases
Roseburia genus Decreases
Rosenbergiella genus Decreases
Ruminobacter genus Decreases
Ruminococcus genus Decreases
Ruthenibacterium genus Decreases
Salmonella genus Decreases Pathogen
Scardovia genus Decreases
Sellimonas genus Decreases
Senegalimassilia genus Decreases
Shigella genus Decreases Pathogen
Shimwellia genus Decreases
Shuttleworthia genus Decreases
Siccibacter genus Decreases
Soleaferrea genus Decreases
Sporobacter genus Decreases
Sporobacterium genus Decreases
Stomatobaculum genus Decreases
Subdoligranulum genus Decreases
Succinatimonas genus Decreases
Succinimonas genus Decreases
Syntrophococcus genus Decreases
Trabulsiella genus Decreases
Tyzzerella genus Decreases
Yokenella genus Decreases
Bacteroides genus Decreases
Bifidobacterium genus Decreases
Bilophila genus Decreases High Level Cause Brain Fog(Cognitive impairment)
Bilophila genus Decreases High Level Cause Brain Fog(Cognitive impairment)
Collinsella genus Decreases proinflammatory
Escherichia genus Decreases
Escherichia genus Decreases
Faecalibacterium genus Decreases
Kluyvera genus Decreases
Prevotella genus Decreases
Streptococcus genus Decreases
Succinivibrio genus Decreases
Bacteroides genus Increases
Bacteroides genus Increases
Bacteroides genus Increases
Bacteroides genus Increases
Clostridium genus Increases Pathogen
Clostridium genus Increases Pathogen
Clostridium genus Increases Pathogen
Clostridium genus Increases Pathogen
Eubacterium genus Increases
Faecalibacterium genus Increases
Faecalibacterium genus Increases
Faecalibacterium genus Increases
Faecalibacterium genus Increases
Klebsiella genus Increases Pathogen
Klebsiella genus Increases Pathogen
Lachnospira genus Increases
Prevotella genus Increases
Prevotella genus Increases
Roseburia genus Increases
Subdoligranulum genus Increases
Acetanaerobacterium genus Increases
Acetanaerobacterium genus Increases
Acetatifactor genus Increases
Acetitomaculum genus Increases
Acetivibrio genus Increases
Acetivibrio genus Increases
Acetobacterium genus Increases
Agathobacter genus Increases
Agathobaculum genus Increases
Agathobaculum genus Increases
Alkalibacter genus Increases
Alkalibaculum genus Increases
Alkaliphilus genus Increases
Alkaliphilus genus Increases
Alkaliphilus genus Increases
Alkaliphilus genus Increases
Alloprevotella genus Increases
Alloprevotella genus Increases
Aminicella genus Increases
Anaerobacter genus Increases
Anaerobacter genus Increases
Anaerobacter genus Increases
Anaerobacter genus Increases
Anaerobium genus Increases
Anaerobutyricum genus Increases
Anaerocolumna genus Increases
Anaerofilum genus Increases
Anaerofilum genus Increases
Anaerofustis genus Increases
Anaeromassilibacillus genus Increases
Anaeromassilibacillus genus Increases
Anaerorhabdus genus Increases
Anaerorhabdus genus Increases
Anaerosporobacter genus Increases
Anaerostipes genus Increases
Anaerotaenia genus Increases
Anaerotignum genus Increases
Anaerotruncus genus Increases
Anaerotruncus genus Increases
Angelakisella genus Increases
Angelakisella genus Increases
Anoxynatronum genus Increases
Anoxynatronum genus Increases
Anoxynatronum genus Increases
Anoxynatronum genus Increases
Arthromitus genus Increases
Arthromitus genus Increases
Arthromitus genus Increases
Arthromitus genus Increases
Atlantibacter genus Increases
Beduini genus Increases
Beduini genus Increases
Beduini genus Increases
Beduini genus Increases
Biostraticola genus Increases
Bittarella genus Increases
Bittarella genus Increases
Blautia genus Increases
Brassicibacter genus Increases
Brassicibacter genus Increases
Brassicibacter genus Increases
Brassicibacter genus Increases
Buttiauxella genus Increases
Butyricicoccus genus Increases
Butyricicoccus genus Increases
Butyricicoccus genus Increases
Butyricicoccus genus Increases
Butyrivibrio genus Increases
Caldisalinibacter genus Increases
Caldisalinibacter genus Increases
Caldisalinibacter genus Increases
Caldisalinibacter genus Increases
Caloramator genus Increases
Caloramator genus Increases
Caloramator genus Increases
Caloramator genus Increases
Caminicella genus Increases
Caminicella genus Increases
Caminicella genus Increases
Caminicella genus Increases
Caproiciproducens genus Increases
Caproiciproducens genus Increases
Catonella genus Increases
Cedecea genus Increases
Cellulosilyticum genus Increases
Citrobacter genus Increases Pathogen
Clostridiisalibacter genus Increases
Clostridiisalibacter genus Increases
Clostridiisalibacter genus Increases
Clostridiisalibacter genus Increases
Coprococcus genus Increases
Cronobacter genus Increases
Dorea genus Increases
Eisenbergiella genus Increases
Enterobacter genus Increases Urinary and respiratory infections
Escherichia genus Increases
Ethanoligenens genus Increases
Ethanoligenens genus Increases
Faecalicatena genus Increases
Falcatimonas genus Increases
Falcatimonas genus Increases
Falcatimonas genus Increases
Falcatimonas genus Increases
Fervidicella genus Increases
Fervidicella genus Increases
Fervidicella genus Increases
Fervidicella genus Increases
Flavonifractor genus Increases
Flavonifractor genus Increases
Fonticella genus Increases
Fonticella genus Increases
Fonticella genus Increases
Fonticella genus Increases
Fournierella genus Increases
Fournierella genus Increases
Franconibacter genus Increases
Fusicatenibacter genus Increases
Garciella genus Increases
Gemmiger genus Increases BMI, fat percent,blood pressure
Gemmiger genus Increases BMI, fat percent,blood pressure
Geosporobacter genus Increases
Geosporobacter genus Increases
Geosporobacter genus Increases
Geosporobacter genus Increases
Gibbsiella genus Increases
Gorbachella genus Increases
Gorbachella genus Increases
Hathewaya genus Increases
Hathewaya genus Increases
Hathewaya genus Increases
Hathewaya genus Increases
Herbinix genus Increases
Hespellia genus Increases
Hungatella genus Increases
Hungatella genus Increases
Hungatella genus Increases
Hungatella genus Increases
Hydrogenoanaerobacterium genus Increases
Hydrogenoanaerobacterium genus Increases
Intestinibacillus genus Increases
Ishikawaella genus Increases
Johnsonella genus Increases
Keratinibaculum genus Increases
Keratinibaculum genus Increases
Keratinibaculum genus Increases
Keratinibaculum genus Increases
Kluyvera genus Increases
Kosakonia genus Increases
Lachnoanaerobaculum genus Increases
Lachnobacterium genus Increases
Lachnoclostridium genus Increases
Lachnospira genus Increases
Lachnotalea genus Increases
Lactonifactor genus Increases
Lactonifactor genus Increases
Lactonifactor genus Increases
Lactonifactor genus Increases
Leclercia genus Increases
Lelliottia genus Increases
Limnobaculum genus Increases
Lutispora genus Increases
Lutispora genus Increases
Lutispora genus Increases
Lutispora genus Increases
Maledivibacter genus Increases
Maledivibacter genus Increases
Maledivibacter genus Increases
Maledivibacter genus Increases
Mangrovibacter genus Increases
Marvinbryantia genus Increases
Massilioclostridium genus Increases
Massilioclostridium genus Increases
Massilioclostridium genus Increases
Massilioclostridium genus Increases
Massiliprevotella genus Increases
Massiliprevotella genus Increases
Mediterranea genus Increases
Mediterranea genus Increases
Merdimonas genus Increases
Metakosakonia genus Increases
Metaprevotella genus Increases
Metaprevotella genus Increases
Mobilitalea genus Increases
Moranella genus Increases
Mordavella genus Increases
Mordavella genus Increases
Mordavella genus Increases
Mordavella genus Increases
Moryella genus Increases
Murimonas genus Increases
Natronincola genus Increases
Natronincola genus Increases
Natronincola genus Increases
Natronincola genus Increases
Negativibacillus genus Increases
Negativibacillus genus Increases
Neglecta genus Increases
Neglecta genus Increases
Oceanirhabdus genus Increases
Oceanirhabdus genus Increases
Oceanirhabdus genus Increases
Oceanirhabdus genus Increases
Oribacterium genus Increases
Oscillospira genus Increases
Oscillospira genus Increases
Oxobacter genus Increases
Oxobacter genus Increases
Oxobacter genus Increases
Oxobacter genus Increases
Papillibacter genus Increases
Papillibacter genus Increases
Paraprevotella genus Increases
Paraprevotella genus Increases
Parasporobacterium genus Increases
Phlomobacter genus Increases
Phocea genus Increases
Phocea genus Increases
Pluralibacter genus Increases
Prevotellamassilia genus Increases
Prevotellamassilia genus Increases
Proteiniclasticum genus Increases
Proteiniclasticum genus Increases
Proteiniclasticum genus Increases
Proteiniclasticum genus Increases
Pseudescherichia genus Increases
Pseudobutyrivibrio genus Increases
Pseudoflavonifractor genus Increases
Pseudoflavonifractor genus Increases
Pseudoramibacter genus Increases
Raoultella genus Increases
Regiella genus Increases
Robinsoniella genus Increases
Rosenbergiella genus Increases
Ruminococcus genus Increases
Ruminococcus genus Increases
Ruthenibacterium genus Increases
Ruthenibacterium genus Increases
Salmonella genus Increases Pathogen
Sarcina genus Increases
Sarcina genus Increases
Sarcina genus Increases
Sarcina genus Increases
Sellimonas genus Increases
Shigella genus Increases Pathogen
Shimwellia genus Increases
Shuttleworthia genus Increases
Siccibacter genus Increases
Soleaferrea genus Increases
Soleaferrea genus Increases
Sporobacter genus Increases
Sporobacter genus Increases
Sporobacterium genus Increases
Sporosalibacterium genus Increases
Sporosalibacterium genus Increases
Sporosalibacterium genus Increases
Sporosalibacterium genus Increases
Stomatobaculum genus Increases
Subdoligranulum genus Increases
Syntrophococcus genus Increases
Thermohalobacter genus Increases
Thermohalobacter genus Increases
Thermohalobacter genus Increases
Thermohalobacter genus Increases
Tindallia genus Increases
Tindallia genus Increases
Tindallia genus Increases
Tindallia genus Increases
Trabulsiella genus Increases
Tyzzerella genus Increases
Yokenella genus Increases
Youngiibacter genus Increases
Youngiibacter genus Increases
Youngiibacter genus Increases
Youngiibacter genus Increases
Bacteroides genus Increases
Faecalibacterium genus Increases
Klebsiella genus Increases Pathogen
Lachnospira genus Increases
Bacteroides genus Increases
Bacteroides genus Increases
Clostridium genus Increases Pathogen
Clostridium genus Increases Pathogen
Clostridium genus Increases Pathogen
Clostridium genus Increases Pathogen
Eubacterium genus Increases
Faecalibacterium genus Increases
Faecalibacterium genus Increases
Klebsiella genus Increases Pathogen
Prevotella genus Increases
Prevotella genus Increases
Roseburia genus Increases
Subdoligranulum genus Increases
unclassified Prevotellaceae no rank Decreases
unclassified Prevotellaceae no rank Increases
unclassified Prevotellaceae no rank Increases
Bilophila wadsworthia AC2_8_11_AN_D5_FAA_1 norank Decreases
Enterobacteriaceae incertae sedis norank Decreases
environmental samples norank Decreases
environmental samples norank Decreases
environmental samples norank Decreases
environmental samples norank Decreases
environmental samples norank Decreases
Escherichia coli 'BL21-Gold(DE3)pLysS AG' norank Decreases
Escherichia coli G3/10 norank Decreases
Escherichia coli M17 norank Decreases
Escherichia coli TW11917 norank Decreases
Firmicutes sensu stricto incertae sedis norank Decreases
Oscillospiraceae incertae sedis norank Decreases
unclassified Coriobacteriaceae norank Decreases
unclassified Lachnospiraceae norank Decreases
Klebsiella/Raoultella group norank Increases
Bacteroidetes incertae sedis norank Increases
Bacteroidetes incertae sedis norank Increases
Enterobacteriaceae incertae sedis norank Increases
environmental samples norank Increases
environmental samples norank Increases
environmental samples norank Increases
environmental samples norank Increases
environmental samples norank Increases
environmental samples norank Increases
environmental samples norank Increases
environmental samples norank Increases
environmental samples norank Increases
environmental samples norank Increases
environmental samples norank Increases
Oscillospiraceae incertae sedis norank Increases
Oscillospiraceae incertae sedis norank Increases
unclassified Clostridiaceae norank Increases
unclassified Clostridiaceae norank Increases
unclassified Clostridiaceae norank Increases
unclassified Clostridiaceae norank Increases
unclassified Lachnospiraceae norank Increases
Klebsiella/Raoultella group norank Increases
Aeromonadales order Decreases
Bifidobacteriales order Decreases
Coriobacteriales order Decreases
Desulfovibrionales order Decreases
Lactobacillales order Decreases
Aeromonadales order Decreases
Bacteroidales order Decreases
Bifidobacteriales order Decreases
Coriobacteriales order Decreases
Desulfovibrionales order Decreases
Enterobacterales order Decreases
Eubacteriales order Decreases
Lactobacillales order Decreases
Enterobacterales order Increases
Bacteroidales order Increases
Eubacteriales order Increases
Bacteroidales order Increases
Bacteroidales order Increases
Bacteroidales order Increases
Bacteroidales order Increases
Enterobacterales order Increases
Eubacteriales order Increases
Eubacteriales order Increases
Eubacteriales order Increases
Eubacteriales order Increases
Firmicutes phylum Decreases
Firmicutes phylum Decreases
Bacteroidetes phylum Increases Over 70%ile, prone to being fat
Bacteroidetes phylum Increases Over 70%ile, prone to being fat
Bacteroidetes phylum Increases Over 70%ile, prone to being fat
Bacteroidetes phylum Increases Over 70%ile, prone to being fat
Escherichia coli O157 serogroup Decreases
Escherichia coli O55:H7 serotype Decreases
Bilophila wadsworthia species Decreases
Escherichia coli species Decreases Traveler’s diarrhea
[Hallella] seregens species Decreases
ATCC 33110 species Decreases
ATCC 35469 species Decreases
ATCC 43138 species Decreases
ATCC 51725 species Decreases
Bacteroides acidifaciens species Decreases
Bacteroides caccae species Decreases
Bacteroides caecigallinarum species Decreases
Bacteroides caecimuris species Decreases
Bacteroides cellulosilyticus species Decreases
Bacteroides chinchillae species Decreases
Bacteroides clarus species Decreases
Bacteroides coprosuis species Decreases
Bacteroides denticanum species Decreases
Bacteroides eggerthii species Decreases
Bacteroides faecichinchillae species Decreases
Bacteroides faecis species Decreases
Bacteroides finegoldii species Decreases
Bacteroides fluxus species Decreases
Bacteroides fragilis species Decreases Pathogen
Bacteroides galacturonicus species Decreases
Bacteroides gallinarum species Decreases
Bacteroides graminisolvens species Decreases
Bacteroides helcogenes species Decreases
Bacteroides heparinolyticus species Decreases
Bacteroides intestinalis species Decreases
Bacteroides luti species Decreases
Bacteroides mediterraneensis Mailhe et al. 2016 species Decreases
Bacteroides nordii species Decreases
Bacteroides oleiciplenus species Decreases
Bacteroides ovatus species Decreases
Bacteroides propionicifaciens species Decreases
Bacteroides pyogenes species Decreases
Bacteroides reticulotermitis species Decreases
Bacteroides rodentium species Decreases
Bacteroides salyersiae species Decreases
Bacteroides sp. species Decreases
Bacteroides sp. 'Smarlab BioMol-2301151' species Decreases
Bacteroides sp. 1_1_14 species Decreases
Bacteroides sp. 1_1_30 species Decreases
Bacteroides sp. 14(A) species Decreases
Bacteroides sp. 1B2 species Decreases
Bacteroides sp. 2_1_33B species Decreases
Bacteroides sp. 2_2_4 species Decreases
Bacteroides sp. 2011_Ileo_VSA_D11 species Decreases
Bacteroides sp. 2011_Ileo_VSA_D7 species Decreases
Bacteroides sp. 2011_Ileo_VSA_D8 species Decreases
Bacteroides sp. 265d species Decreases
Bacteroides sp. 3_1_19 species Decreases
Bacteroides sp. 3_1_23 species Decreases
Bacteroides sp. 3_1_33FAA species Decreases
Bacteroides sp. 3_1_40A species Decreases
Bacteroides sp. 314-4 species Decreases
Bacteroides sp. 31SF15 species Decreases
Bacteroides sp. 35AE37 species Decreases
Bacteroides sp. 35BE34 species Decreases
Bacteroides sp. 35BE35 species Decreases
Bacteroides sp. 4_1_36 species Decreases
Bacteroides sp. 4_3_47FAA species Decreases
Bacteroides sp. 4072 species Decreases
Bacteroides sp. 6-8 species Decreases
Bacteroides sp. 7853 species Decreases
Bacteroides sp. 9_1_42FAA species Decreases
Bacteroides sp. A1C1 species Decreases
Bacteroides sp. AR20 species Decreases
Bacteroides sp. AR29 species Decreases
Bacteroides sp. baku-33 species Decreases
Bacteroides sp. BLBE-2 species Decreases
Bacteroides sp. C13EG172 species Decreases
Bacteroides sp. CB57 species Decreases
Bacteroides sp. D1 species Decreases
Bacteroides sp. D20 species Decreases
Bacteroides sp. D22 species Decreases
Bacteroides sp. D8 species Decreases
Bacteroides sp. DJF_B097 species Decreases
Bacteroides sp. dnLKV2 species Decreases
Bacteroides sp. dnLKV3 species Decreases
Bacteroides sp. dnLKV7 species Decreases
Bacteroides sp. dnLKV9 species Decreases
Bacteroides sp. EBA5-17 species Decreases
Bacteroides sp. ES-27 species Decreases
Bacteroides sp. HGA0134 species Decreases
Bacteroides sp. HPS0048 species Decreases
Bacteroides sp. J1511 species Decreases
Bacteroides sp. MANG species Decreases
Bacteroides sp. R6 species Decreases
Bacteroides sp. S-17 species Decreases
Bacteroides sp. S-18 species Decreases
Bacteroides sp. SLC1-38 species Decreases
Bacteroides sp. Smarlab 3301643 species Decreases
Bacteroides sp. Smarlab 3302398 species Decreases
Bacteroides sp. TP-5 species Decreases
Bacteroides sp. UW species Decreases
Bacteroides sp. WA1 species Decreases
Bacteroides sp. WH302 species Decreases
Bacteroides sp. WH305 species Decreases
Bacteroides sp. XB12B species Decreases
Bacteroides sp. XB44A species Decreases
Bacteroides stercorirosoris species Decreases
Bacteroides stercoris species Decreases
Bacteroides thetaiotaomicron species Decreases
Bacteroides timonensis species Decreases
Bacteroides uniformis species Decreases Infectious bacteria
Bacteroides xylanisolvens species Decreases
Bacteroides zoogleoformans species Decreases
Bifidobacterium actinocoloniiforme species Decreases
Bifidobacterium adolescentis species Decreases
Bifidobacterium aesculapii species Decreases
Bifidobacterium angulatum species Decreases
Bifidobacterium animalis species Decreases
Bifidobacterium asteroides species Decreases
Bifidobacterium avesanii species Decreases
Bifidobacterium biavatii species Decreases
Bifidobacterium bifidum species Decreases
Bifidobacterium bohemicum species Decreases
Bifidobacterium bombi species Decreases
Bifidobacterium boum species Decreases
Bifidobacterium breve species Decreases
Bifidobacterium catenulatum species Decreases
Bifidobacterium choerinum species Decreases
Bifidobacterium commune species Decreases
Bifidobacterium cuniculi species Decreases
Bifidobacterium dentium species Decreases Not Healthy Predictor
Bifidobacterium gallicum species Decreases
Bifidobacterium indicum species Decreases
Bifidobacterium lemurum species Decreases
Bifidobacterium longum species Decreases
Bifidobacterium magnum species Decreases
Bifidobacterium merycicum species Decreases
Bifidobacterium minimum species Decreases
Bifidobacterium mongoliense species Decreases
Bifidobacterium pseudocatenulatum species Decreases
Bifidobacterium pseudolongum species Decreases
Bifidobacterium pullorum species Decreases
Bifidobacterium ruminantium species Decreases
Bifidobacterium saguini species Decreases
Bifidobacterium scardovii species Decreases
Bifidobacterium sp. species Decreases
Bifidobacterium sp. 113 species Decreases
Bifidobacterium sp. 120 species Decreases
Bifidobacterium sp. 138 species Decreases
Bifidobacterium sp. 65947 species Decreases
Bifidobacterium sp. group II-3 species Decreases
Bifidobacterium sp. h12 species Decreases
Bifidobacterium sp. JCM 6439 species Decreases
Bifidobacterium sp. M45 species Decreases
Bifidobacterium sp. MC_8 species Decreases
Bifidobacterium sp. MSTE12 species Decreases
Bifidobacterium sp. MSX5B species Decreases
Bifidobacterium sp. PL1 species Decreases
Bifidobacterium stercoris species Decreases
Bifidobacterium subtile species Decreases
Bifidobacterium thermacidophilum species Decreases
Bifidobacterium thermophilum species Decreases
Bifidobacterium tsurumiense species Decreases
Bilophila sp. species Decreases
Bilophila sp. 4_1_30 species Decreases
Candidatus Bacteroides periocalifornicus McLean et al. 2015 species Decreases
Candidatus Prevotella conceptionensis Fenollar et al. 2006 species Decreases
CCUG 39485 species Decreases
CCUG 55896 species Decreases
CGMCC 1.15531 species Decreases
CGMCC 1.15534 species Decreases
Collinsella aerofaciens species Decreases
Collinsella intestinalis species Decreases
Collinsella sp. species Decreases
Collinsella sp. 4_8_47FAA species Decreases
Collinsella stercoris species Decreases
Collinsella tanakaei species Decreases
DSM 104980 species Decreases
Escherichia albertii species Decreases
Escherichia marmotae species Decreases
Escherichia sp. species Decreases
Faecalibacterium prausnitzii species Decreases
Faecalibacterium sp. species Decreases
Faecalibacterium sp. canine oral taxon 147 species Decreases
Faecalibacterium sp. DJF_VR20 species Decreases
Hungatella xylanolytica species Decreases
Kluyvera ascorbata species Decreases
Kluyvera cryocrescens species Decreases
Kluyvera georgiana species Decreases
Kluyvera sp. SR5.1 species Decreases
Phocaeicola barnesiae species Decreases
Phocaeicola coprocola species Decreases
Phocaeicola coprophilus species Decreases
Phocaeicola dorei species Decreases
Phocaeicola massiliensis species Decreases
Phocaeicola paurosaccharolyticus species Decreases
Phocaeicola plebeius species Decreases
Phocaeicola salanitronis species Decreases
Phocaeicola sartorii species Decreases
Phocaeicola vulgatus species Decreases
Prevotella albensis species Decreases
Prevotella amnii species Decreases
Prevotella aurantiaca species Decreases
Prevotella baroniae species Decreases
Prevotella bergensis species Decreases
Prevotella bivia species Decreases Infectious bacteria
Prevotella brevis species Decreases
Prevotella bryantii species Decreases
Prevotella buccae species Decreases
Prevotella buccalis species Decreases Infectious bacteria
Prevotella colorans species Decreases
Prevotella copri species Decreases Over 70%ile Indicator of mycotoxin present
Prevotella corporis species Decreases
Prevotella dentalis species Decreases
Prevotella dentasini species Decreases
Prevotella denticola species Decreases
Prevotella disiens species Decreases
Prevotella enoeca species Decreases
Prevotella falsenii species Decreases
Prevotella fusca species Decreases
Prevotella histicola species Decreases
Prevotella intermedia species Decreases Infectious bacteria
Prevotella jejuni species Decreases
Prevotella loescheii species Decreases
Prevotella maculosa species Decreases
Prevotella marshii species Decreases
Prevotella melaninogenica species Decreases Pathogen
Prevotella micans species Decreases
Prevotella multiformis species Decreases
Prevotella multisaccharivorax species Decreases
Prevotella nanceiensis species Decreases
Prevotella nigrescens species Decreases
Prevotella oralis species Decreases
Prevotella oris species Decreases Infectious bacteria
Prevotella oryzae species Decreases
Prevotella oulorum species Decreases
Prevotella pallens species Decreases
Prevotella paludivivens species Decreases
Prevotella phocaeensis Afouda et al. 2017 species Decreases
Prevotella pleuritidis species Decreases
Prevotella ruminicola species Decreases
Prevotella saccharolytica species Decreases
Prevotella salivae species Decreases
Prevotella scopos species Decreases
Prevotella shahii species Decreases
Prevotella sp. species Decreases
Prevotella sp. BV3C7 species Decreases
Prevotella sp. BV3P1 species Decreases
Prevotella sp. HJM029 species Decreases
Prevotella sp. oral taxon 299 species Decreases
Prevotella sp. S4-10 species Decreases
Prevotella sp. S8 F8 species Decreases
Prevotella sp. Smarlab 121567 species Decreases
Prevotella sp. WAL 2039G species Decreases
Prevotella stercorea species Decreases
Prevotella timonensis species Decreases Infectious bacteria
Prevotella veroralis species Decreases
Streptococcus agalactiae species Decreases Postpartum infection, neonatal sepsis
Streptococcus alactolyticus species Decreases
Streptococcus australis species Decreases Not Healthy Predictor
Streptococcus caballi species Decreases
Streptococcus canis species Decreases
Streptococcus castoreus species Decreases
Streptococcus chenjunshii species Decreases
Streptococcus cristatus species Decreases
Streptococcus danieliae species Decreases
Streptococcus dentapri species Decreases
Streptococcus dentasini species Decreases
Streptococcus dentirousetti species Decreases
Streptococcus devriesei species Decreases
Streptococcus didelphis species Decreases
Streptococcus downei species Decreases
Streptococcus entericus species Decreases
Streptococcus equinus species Decreases
Streptococcus ferus species Decreases
Streptococcus fryi species Decreases
Streptococcus G418 species Decreases
Streptococcus gallinaceus species Decreases
Streptococcus gallolyticus species Decreases
Streptococcus gordonii species Decreases Not Healthy Predictor
Streptococcus halichoeri species Decreases
Streptococcus hyointestinalis species Decreases
Streptococcus hyovaginalis species Decreases
Streptococcus ictaluri species Decreases
Streptococcus ilei species Decreases H01443 Viridans group streptococcal infection
Streptococcus infantarius species Decreases
Streptococcus infantis species Decreases Not Healthy Predictor
Streptococcus iniae species Decreases
Streptococcus koreensis species Decreases
Streptococcus lactarius species Decreases
Streptococcus lutetiensis species Decreases
Streptococcus macacae species Decreases
Streptococcus macedonicus species Decreases
Streptococcus marimammalium species Decreases
Streptococcus massiliensis species Decreases
Streptococcus merionis species Decreases
Streptococcus milleri species Decreases
Streptococcus minor species Decreases
Streptococcus mitis species Decreases Infectious bacteria
Streptococcus mutans species Decreases Tooth decay
Streptococcus oralis species Decreases Infectious bacteria
Streptococcus orisasini species Decreases
Streptococcus orisratti species Decreases
Streptococcus pantholopis species Decreases
Streptococcus parasanguinis species Decreases
Streptococcus parauberis species Decreases
Streptococcus pasteuri species Decreases
Streptococcus pasteurianus species Decreases
Streptococcus peroris species Decreases
Streptococcus pharyngis species Decreases
Streptococcus phocae species Decreases
Streptococcus pluranimalium species Decreases
Streptococcus plurextorum species Decreases
Streptococcus pneumoniae species Decreases Pneumonia, many other infections
Streptococcus porcorum species Decreases
Streptococcus pseudopneumoniae species Decreases Infectious bacteria
Streptococcus pseudoporcinus species Decreases
Streptococcus pyogenes species Decreases Pharyngitis, scarlet fever, impetigo, necrotizing fasciittis
Streptococcus rubneri species Decreases
Streptococcus rupicaprae species Decreases
Streptococcus salivarius species Decreases Infectious bacteria
Streptococcus sanguinis species Decreases Not Healthy Predictor
Streptococcus seminale species Decreases
Streptococcus sinensis species Decreases
Streptococcus sobrinus species Decreases
Streptococcus sp. 11aTha1 species Decreases
Streptococcus sp. 2011_Ileo_MS_A10 species Decreases
Streptococcus sp. 2011_Ileo_MS_A12 species Decreases
Streptococcus sp. 2011_Ileo_MS_C3 species Decreases
Streptococcus sp. 2011_Oral_MS_A3 species Decreases
Streptococcus sp. 2011_Oral_MS_B3 species Decreases
Streptococcus sp. 2011_Oral_MS_D12 species Decreases
Streptococcus sp. 2011_Oral_MS_E1 species Decreases
Streptococcus sp. 3244O2 species Decreases
Streptococcus sp. A12 species Decreases
Streptococcus sp. ACS2 species Decreases
Streptococcus sp. BS35a species Decreases
Streptococcus sp. F0441 species Decreases
Streptococcus sp. F0442 species Decreases
Streptococcus sp. FDAARGOS_192 species Decreases
Streptococcus sp. GMD6S species Decreases
Streptococcus sp. HPA1 species Decreases
Streptococcus sp. HPH0090 species Decreases
Streptococcus sp. HSISB1 species Decreases
Streptococcus sp. HSISM1 species Decreases
Streptococcus sp. HSISS1 species Decreases
Streptococcus sp. HSISS2 species Decreases
Streptococcus sp. M143 species Decreases
Streptococcus sp. M8_11_2TCO2 species Decreases
Streptococcus sp. NPS 308 species Decreases
Streptococcus sp. oral taxon 064 species Decreases
Streptococcus sp. oral taxon 071 species Decreases
Streptococcus sp. oral taxon 431 species Decreases
Streptococcus sp. oral taxon G59 species Decreases
Streptococcus sp. oral taxon G62 species Decreases
Streptococcus sp. oral taxon G63 species Decreases
Streptococcus sp. PSH2 species Decreases
Streptococcus sp. S16-08 species Decreases
Streptococcus sp. S16-11 species Decreases
Streptococcus sp. TM013 species Decreases
Streptococcus suis species Decreases
Streptococcus thermophilus species Decreases
Streptococcus thoraltensis species Decreases
Streptococcus troglodytae species Decreases
Streptococcus troglodytidis species Decreases
Streptococcus uberis species Decreases
Streptococcus urinalis species Decreases
Streptococcus ursoris species Decreases
Streptococcus vestibularis species Decreases Not Healthy Predictor
Streptococcus viridans species Decreases Subacute bacterial endocarditis
Succinivibrio dextrinosolvens species Decreases
Succinivibrio sp. species Decreases
Bilophila wadsworthia species Decreases
Escherichia coli species Decreases Traveler’s diarrhea
Bacteroides fragilis species Increases Pathogen
Bacteroides thetaiotaomicron species Increases
Faecalibacterium prausnitzii species Increases
Faecalibacterium prausnitzii species Increases
Klebsiella pneumoniae species Increases Pneumonia, nosocomial infections
Lachnospira eligens species Increases
[Eubacterium] cellulosolvens species Increases
[Hallella] seregens species Increases
[Hallella] seregens species Increases
ATCC BAA-623 species Increases
ATCC BAA-623 species Increases
ATCC BAA-623 species Increases
ATCC BAA-623 species Increases
Bacillus felsineus Carbone and Tombolato 1917 species Increases
Bacillus felsineus Carbone and Tombolato 1917 species Increases
Bacillus felsineus Carbone and Tombolato 1917 species Increases
Bacillus felsineus Carbone and Tombolato 1917 species Increases
Bacteroides acidifaciens species Increases
Bacteroides acidifaciens species Increases
Bacteroides caccae species Increases
Bacteroides caccae species Increases
Bacteroides caecigallinarum species Increases
Bacteroides caecigallinarum species Increases
Bacteroides caecimuris species Increases
Bacteroides caecimuris species Increases
Bacteroides cellulosilyticus species Increases
Bacteroides cellulosilyticus species Increases
Bacteroides chinchillae species Increases
Bacteroides chinchillae species Increases
Bacteroides clarus species Increases
Bacteroides clarus species Increases
Bacteroides coprosuis species Increases
Bacteroides coprosuis species Increases
Bacteroides denticanum species Increases
Bacteroides denticanum species Increases
Bacteroides eggerthii species Increases
Bacteroides eggerthii species Increases
Bacteroides faecichinchillae species Increases
Bacteroides faecichinchillae species Increases
Bacteroides faecis species Increases
Bacteroides faecis species Increases
Bacteroides finegoldii species Increases
Bacteroides finegoldii species Increases
Bacteroides fluxus species Increases
Bacteroides fluxus species Increases
Bacteroides fragilis species Increases Pathogen
Bacteroides galacturonicus species Increases
Bacteroides galacturonicus species Increases
Bacteroides gallinarum species Increases
Bacteroides gallinarum species Increases
Bacteroides graminisolvens species Increases
Bacteroides graminisolvens species Increases
Bacteroides helcogenes species Increases
Bacteroides helcogenes species Increases
Bacteroides heparinolyticus species Increases
Bacteroides heparinolyticus species Increases
Bacteroides intestinalis species Increases
Bacteroides intestinalis species Increases
Bacteroides luti species Increases
Bacteroides luti species Increases
Bacteroides mediterraneensis Mailhe et al. 2016 species Increases
Bacteroides mediterraneensis Mailhe et al. 2016 species Increases
Bacteroides nordii species Increases
Bacteroides nordii species Increases
Bacteroides oleiciplenus species Increases
Bacteroides oleiciplenus species Increases
Bacteroides ovatus species Increases
Bacteroides ovatus species Increases
Bacteroides propionicifaciens species Increases
Bacteroides propionicifaciens species Increases
Bacteroides pyogenes species Increases
Bacteroides pyogenes species Increases
Bacteroides reticulotermitis species Increases
Bacteroides reticulotermitis species Increases
Bacteroides rodentium species Increases
Bacteroides rodentium species Increases
Bacteroides salyersiae species Increases
Bacteroides salyersiae species Increases
Bacteroides sp. species Increases
Bacteroides sp. species Increases
Bacteroides sp. 'Smarlab BioMol-2301151' species Increases
Bacteroides sp. 'Smarlab BioMol-2301151' species Increases
Bacteroides sp. 1_1_14 species Increases
Bacteroides sp. 1_1_14 species Increases
Bacteroides sp. 1_1_30 species Increases
Bacteroides sp. 1_1_30 species Increases
Bacteroides sp. 14(A) species Increases
Bacteroides sp. 14(A) species Increases
Bacteroides sp. 1B2 species Increases
Bacteroides sp. 1B2 species Increases
Bacteroides sp. 2_1_33B species Increases
Bacteroides sp. 2_1_33B species Increases
Bacteroides sp. 2_2_4 species Increases
Bacteroides sp. 2_2_4 species Increases
Bacteroides sp. 2011_Ileo_VSA_D11 species Increases
Bacteroides sp. 2011_Ileo_VSA_D11 species Increases
Bacteroides sp. 2011_Ileo_VSA_D7 species Increases
Bacteroides sp. 2011_Ileo_VSA_D7 species Increases
Bacteroides sp. 2011_Ileo_VSA_D8 species Increases
Bacteroides sp. 2011_Ileo_VSA_D8 species Increases
Bacteroides sp. 265d species Increases
Bacteroides sp. 265d species Increases
Bacteroides sp. 3_1_19 species Increases
Bacteroides sp. 3_1_19 species Increases
Bacteroides sp. 3_1_23 species Increases
Bacteroides sp. 3_1_23 species Increases
Bacteroides sp. 3_1_33FAA species Increases
Bacteroides sp. 3_1_33FAA species Increases
Bacteroides sp. 3_1_40A species Increases
Bacteroides sp. 3_1_40A species Increases
Bacteroides sp. 314-4 species Increases
Bacteroides sp. 314-4 species Increases
Bacteroides sp. 31SF15 species Increases
Bacteroides sp. 31SF15 species Increases
Bacteroides sp. 35AE37 species Increases
Bacteroides sp. 35AE37 species Increases
Bacteroides sp. 35BE34 species Increases
Bacteroides sp. 35BE34 species Increases
Bacteroides sp. 35BE35 species Increases
Bacteroides sp. 35BE35 species Increases
Bacteroides sp. 4_1_36 species Increases
Bacteroides sp. 4_1_36 species Increases
Bacteroides sp. 4_3_47FAA species Increases
Bacteroides sp. 4_3_47FAA species Increases
Bacteroides sp. 4072 species Increases
Bacteroides sp. 4072 species Increases
Bacteroides sp. 6-8 species Increases
Bacteroides sp. 6-8 species Increases
Bacteroides sp. 7853 species Increases
Bacteroides sp. 7853 species Increases
Bacteroides sp. 9_1_42FAA species Increases
Bacteroides sp. 9_1_42FAA species Increases
Bacteroides sp. A1C1 species Increases
Bacteroides sp. A1C1 species Increases
Bacteroides sp. AR20 species Increases
Bacteroides sp. AR20 species Increases
Bacteroides sp. AR29 species Increases
Bacteroides sp. AR29 species Increases
Bacteroides sp. baku-33 species Increases
Bacteroides sp. baku-33 species Increases
Bacteroides sp. BLBE-2 species Increases
Bacteroides sp. BLBE-2 species Increases
Bacteroides sp. C13EG172 species Increases
Bacteroides sp. C13EG172 species Increases
Bacteroides sp. CB57 species Increases
Bacteroides sp. CB57 species Increases
Bacteroides sp. D1 species Increases
Bacteroides sp. D1 species Increases
Bacteroides sp. D20 species Increases
Bacteroides sp. D20 species Increases
Bacteroides sp. D22 species Increases
Bacteroides sp. D22 species Increases
Bacteroides sp. D8 species Increases
Bacteroides sp. D8 species Increases
Bacteroides sp. DJF_B097 species Increases
Bacteroides sp. DJF_B097 species Increases
Bacteroides sp. dnLKV2 species Increases
Bacteroides sp. dnLKV2 species Increases
Bacteroides sp. dnLKV3 species Increases
Bacteroides sp. dnLKV3 species Increases
Bacteroides sp. dnLKV7 species Increases
Bacteroides sp. dnLKV7 species Increases
Bacteroides sp. dnLKV9 species Increases
Bacteroides sp. dnLKV9 species Increases
Bacteroides sp. EBA5-17 species Increases
Bacteroides sp. EBA5-17 species Increases
Bacteroides sp. ES-27 species Increases
Bacteroides sp. ES-27 species Increases
Bacteroides sp. HGA0134 species Increases
Bacteroides sp. HGA0134 species Increases
Bacteroides sp. HPS0048 species Increases
Bacteroides sp. HPS0048 species Increases
Bacteroides sp. J1511 species Increases
Bacteroides sp. J1511 species Increases
Bacteroides sp. MANG species Increases
Bacteroides sp. MANG species Increases
Bacteroides sp. R6 species Increases
Bacteroides sp. R6 species Increases
Bacteroides sp. S-17 species Increases
Bacteroides sp. S-17 species Increases
Bacteroides sp. S-18 species Increases
Bacteroides sp. S-18 species Increases
Bacteroides sp. SLC1-38 species Increases
Bacteroides sp. SLC1-38 species Increases
Bacteroides sp. Smarlab 3301643 species Increases
Bacteroides sp. Smarlab 3301643 species Increases
Bacteroides sp. Smarlab 3302398 species Increases
Bacteroides sp. Smarlab 3302398 species Increases
Bacteroides sp. TP-5 species Increases
Bacteroides sp. TP-5 species Increases
Bacteroides sp. UW species Increases
Bacteroides sp. UW species Increases
Bacteroides sp. WA1 species Increases
Bacteroides sp. WA1 species Increases
Bacteroides sp. WH302 species Increases
Bacteroides sp. WH302 species Increases
Bacteroides sp. WH305 species Increases
Bacteroides sp. WH305 species Increases
Bacteroides sp. XB12B species Increases
Bacteroides sp. XB12B species Increases
Bacteroides sp. XB44A species Increases
Bacteroides sp. XB44A species Increases
Bacteroides stercorirosoris species Increases
Bacteroides stercorirosoris species Increases
Bacteroides stercoris species Increases
Bacteroides stercoris species Increases
Bacteroides thetaiotaomicron species Increases
Bacteroides timonensis species Increases
Bacteroides timonensis species Increases
Bacteroides uniformis species Increases Infectious bacteria
Bacteroides uniformis species Increases Infectious bacteria
Bacteroides xylanisolvens species Increases
Bacteroides xylanisolvens species Increases
Bacteroides zoogleoformans species Increases
Bacteroides zoogleoformans species Increases
Candidatus Bacteroides periocalifornicus McLean et al. 2015 species Increases
Candidatus Bacteroides periocalifornicus McLean et al. 2015 species Increases
Candidatus Prevotella conceptionensis Fenollar et al. 2006 species Increases
Candidatus Prevotella conceptionensis Fenollar et al. 2006 species Increases
Clostridium aceticum species Increases
Clostridium aceticum species Increases
Clostridium aceticum species Increases
Clostridium aceticum species Increases
Clostridium acetireducens species Increases
Clostridium acetireducens species Increases
Clostridium acetireducens species Increases
Clostridium acetireducens species Increases
Clostridium acetobutylicum species Increases
Clostridium acetobutylicum species Increases
Clostridium acetobutylicum species Increases
Clostridium acetobutylicum species Increases
Clostridium acidisoli species Increases
Clostridium acidisoli species Increases
Clostridium acidisoli species Increases
Clostridium acidisoli species Increases
Clostridium aestuarii species Increases
Clostridium aestuarii species Increases
Clostridium aestuarii species Increases
Clostridium aestuarii species Increases
Clostridium akagii species Increases
Clostridium akagii species Increases
Clostridium akagii species Increases
Clostridium akagii species Increases
Clostridium algidicarnis species Increases
Clostridium algidicarnis species Increases
Clostridium algidicarnis species Increases
Clostridium algidicarnis species Increases
Clostridium algifaecis species Increases
Clostridium algifaecis species Increases
Clostridium algifaecis species Increases
Clostridium algifaecis species Increases
Clostridium amylolyticum species Increases
Clostridium amylolyticum species Increases
Clostridium amylolyticum species Increases
Clostridium amylolyticum species Increases
Clostridium argentinense species Increases
Clostridium argentinense species Increases
Clostridium argentinense species Increases
Clostridium argentinense species Increases
Clostridium aurantibutyricum species Increases
Clostridium aurantibutyricum species Increases
Clostridium aurantibutyricum species Increases
Clostridium aurantibutyricum species Increases
Clostridium autoethanogenum species Increases
Clostridium autoethanogenum species Increases
Clostridium autoethanogenum species Increases
Clostridium autoethanogenum species Increases
Clostridium baratii species Increases
Clostridium baratii species Increases
Clostridium baratii species Increases
Clostridium baratii species Increases
Clostridium beijerinckii species Increases
Clostridium beijerinckii species Increases
Clostridium beijerinckii species Increases
Clostridium beijerinckii species Increases
Clostridium bornimense species Increases
Clostridium bornimense species Increases
Clostridium bornimense species Increases
Clostridium bornimense species Increases
Clostridium botulinum species Increases Botulinum poisoning
Clostridium botulinum species Increases Botulinum poisoning
Clostridium botulinum species Increases Botulinum poisoning
Clostridium botulinum species Increases Botulinum poisoning
Clostridium bovipellis species Increases
Clostridium bovipellis species Increases
Clostridium bovipellis species Increases
Clostridium bovipellis species Increases
Clostridium butyricum species Increases
Clostridium butyricum species Increases
Clostridium butyricum species Increases
Clostridium butyricum species Increases
Clostridium cadaveris species Increases
Clostridium cadaveris species Increases
Clostridium cadaveris species Increases
Clostridium cadaveris species Increases
Clostridium caliptrosporum species Increases
Clostridium caliptrosporum species Increases
Clostridium caliptrosporum species Increases
Clostridium caliptrosporum species Increases
Clostridium carboxidivorans species Increases
Clostridium carboxidivorans species Increases
Clostridium carboxidivorans species Increases
Clostridium carboxidivorans species Increases
Clostridium cavendishii species Increases
Clostridium cavendishii species Increases
Clostridium cavendishii species Increases
Clostridium cavendishii species Increases
Clostridium celatum species Increases
Clostridium celatum species Increases
Clostridium celatum species Increases
Clostridium celatum species Increases
Clostridium cellulovorans species Increases
Clostridium cellulovorans species Increases
Clostridium cellulovorans species Increases
Clostridium cellulovorans species Increases
Clostridium chartatabidum species Increases
Clostridium chartatabidum species Increases
Clostridium chartatabidum species Increases
Clostridium chartatabidum species Increases
Clostridium chauvoei species Increases
Clostridium chauvoei species Increases
Clostridium chauvoei species Increases
Clostridium chauvoei species Increases
Clostridium chromiireducens species Increases
Clostridium chromiireducens species Increases
Clostridium chromiireducens species Increases
Clostridium chromiireducens species Increases
Clostridium cochlearium species Increases
Clostridium cochlearium species Increases
Clostridium cochlearium species Increases
Clostridium cochlearium species Increases
Clostridium colicanis species Increases
Clostridium colicanis species Increases
Clostridium colicanis species Increases
Clostridium colicanis species Increases
Clostridium collagenovorans species Increases
Clostridium collagenovorans species Increases
Clostridium collagenovorans species Increases
Clostridium collagenovorans species Increases
Clostridium cuniculi species Increases
Clostridium cuniculi species Increases
Clostridium cuniculi species Increases
Clostridium cuniculi species Increases
Clostridium cylindrosporum species Increases
Clostridium cylindrosporum species Increases
Clostridium cylindrosporum species Increases
Clostridium cylindrosporum species Increases
Clostridium diolis species Increases
Clostridium diolis species Increases
Clostridium diolis species Increases
Clostridium diolis species Increases
Clostridium disporicum species Increases
Clostridium disporicum species Increases
Clostridium disporicum species Increases
Clostridium disporicum species Increases
Clostridium estertheticum species Increases
Clostridium estertheticum species Increases
Clostridium estertheticum species Increases
Clostridium estertheticum species Increases
Clostridium fallax species Increases
Clostridium fallax species Increases
Clostridium fallax species Increases
Clostridium fallax species Increases
Clostridium fermenticellae species Increases
Clostridium fermenticellae species Increases
Clostridium fermenticellae species Increases
Clostridium fermenticellae species Increases
Clostridium formicaceticum species Increases
Clostridium formicaceticum species Increases
Clostridium formicaceticum species Increases
Clostridium formicaceticum species Increases
Clostridium frigidicarnis species Increases
Clostridium frigidicarnis species Increases
Clostridium frigidicarnis species Increases
Clostridium frigidicarnis species Increases
Clostridium frigoris species Increases
Clostridium frigoris species Increases
Clostridium frigoris species Increases
Clostridium frigoris species Increases
Clostridium ganghwense species Increases
Clostridium ganghwense species Increases
Clostridium ganghwense species Increases
Clostridium ganghwense species Increases
Clostridium gasigenes species Increases
Clostridium gasigenes species Increases
Clostridium gasigenes species Increases
Clostridium gasigenes species Increases
Clostridium grantii species Increases
Clostridium grantii species Increases
Clostridium grantii species Increases
Clostridium grantii species Increases
Clostridium haemolyticum species Increases
Clostridium haemolyticum species Increases
Clostridium haemolyticum species Increases
Clostridium haemolyticum species Increases
Clostridium homopropionicum species Increases
Clostridium homopropionicum species Increases
Clostridium homopropionicum species Increases
Clostridium homopropionicum species Increases
Clostridium hveragerdense species Increases
Clostridium hveragerdense species Increases
Clostridium hveragerdense species Increases
Clostridium hveragerdense species Increases
Clostridium hydrogeniformans species Increases
Clostridium hydrogeniformans species Increases
Clostridium hydrogeniformans species Increases
Clostridium hydrogeniformans species Increases
Clostridium intestinale species Increases
Clostridium intestinale species Increases
Clostridium intestinale species Increases
Clostridium intestinale species Increases
Clostridium isatidis species Increases
Clostridium isatidis species Increases
Clostridium isatidis species Increases
Clostridium isatidis species Increases
Clostridium jeddahitimonense species Increases
Clostridium jeddahitimonense species Increases
Clostridium jeddahitimonense species Increases
Clostridium jeddahitimonense species Increases
Clostridium kluyveri species Increases
Clostridium kluyveri species Increases
Clostridium kluyveri species Increases
Clostridium kluyveri species Increases
Clostridium kogasensis species Increases
Clostridium kogasensis species Increases
Clostridium kogasensis species Increases
Clostridium kogasensis species Increases
Clostridium ljungdahlii species Increases
Clostridium ljungdahlii species Increases
Clostridium ljungdahlii species Increases
Clostridium ljungdahlii species Increases
Clostridium lundense species Increases
Clostridium lundense species Increases
Clostridium lundense species Increases
Clostridium lundense species Increases
Clostridium magnum species Increases
Clostridium magnum species Increases
Clostridium magnum species Increases
Clostridium magnum species Increases
Clostridium malenominatum species Increases
Clostridium malenominatum species Increases
Clostridium malenominatum species Increases
Clostridium malenominatum species Increases
Clostridium moniliforme species Increases
Clostridium moniliforme species Increases
Clostridium moniliforme species Increases
Clostridium moniliforme species Increases
Clostridium neonatale species Increases
Clostridium neonatale species Increases
Clostridium neonatale species Increases
Clostridium neonatale species Increases
Clostridium nigeriense species Increases
Clostridium nigeriense species Increases
Clostridium nigeriense species Increases
Clostridium nigeriense species Increases
Clostridium nitrophenolicum species Increases
Clostridium nitrophenolicum species Increases
Clostridium nitrophenolicum species Increases
Clostridium nitrophenolicum species Increases
Clostridium novyi species Increases
Clostridium novyi species Increases
Clostridium novyi species Increases
Clostridium novyi species Increases
Clostridium oceanicum species Increases
Clostridium oceanicum species Increases
Clostridium oceanicum species Increases
Clostridium oceanicum species Increases
Clostridium oryzae species Increases
Clostridium oryzae species Increases
Clostridium oryzae species Increases
Clostridium oryzae species Increases
Clostridium paraputrificum species Increases
Clostridium paraputrificum species Increases
Clostridium paraputrificum species Increases
Clostridium paraputrificum species Increases
Clostridium pasteurianum species Increases
Clostridium pasteurianum species Increases
Clostridium pasteurianum species Increases
Clostridium pasteurianum species Increases
Clostridium perfringens species Increases Food poisoning, gas gangrene
Clostridium perfringens species Increases Food poisoning, gas gangrene
Clostridium perfringens species Increases Food poisoning, gas gangrene
Clostridium perfringens species Increases Food poisoning, gas gangrene
Clostridium phoceensis species Increases
Clostridium phoceensis species Increases
Clostridium phoceensis species Increases
Clostridium phoceensis species Increases
Clostridium polyendosporum species Increases
Clostridium polyendosporum species Increases
Clostridium polyendosporum species Increases
Clostridium polyendosporum species Increases
Clostridium proteolyticus species Increases
Clostridium proteolyticus species Increases
Clostridium proteolyticus species Increases
Clostridium proteolyticus species Increases
Clostridium putrefaciens species Increases
Clostridium putrefaciens species Increases
Clostridium putrefaciens species Increases
Clostridium putrefaciens species Increases
Clostridium quinii species Increases
Clostridium quinii species Increases
Clostridium quinii species Increases
Clostridium quinii species Increases
Clostridium saccharobutylicum species Increases
Clostridium saccharobutylicum species Increases
Clostridium saccharobutylicum species Increases
Clostridium saccharobutylicum species Increases
Clostridium saccharoperbutylacetonicum species Increases
Clostridium saccharoperbutylacetonicum species Increases
Clostridium saccharoperbutylacetonicum species Increases
Clostridium saccharoperbutylacetonicum species Increases
Clostridium sardiniense species Increases
Clostridium sardiniense species Increases
Clostridium sardiniense species Increases
Clostridium sardiniense species Increases
Clostridium sartagoforme species Increases
Clostridium sartagoforme species Increases
Clostridium sartagoforme species Increases
Clostridium sartagoforme species Increases
Clostridium saudiense species Increases
Clostridium saudiense species Increases
Clostridium saudiense species Increases
Clostridium saudiense species Increases
Clostridium scatologenes species Increases
Clostridium scatologenes species Increases
Clostridium scatologenes species Increases
Clostridium scatologenes species Increases
Clostridium schirmacherense species Increases
Clostridium schirmacherense species Increases
Clostridium schirmacherense species Increases
Clostridium schirmacherense species Increases
Clostridium senegalense species Increases
Clostridium senegalense species Increases
Clostridium senegalense species Increases
Clostridium senegalense species Increases
Clostridium septicum species Increases
Clostridium septicum species Increases
Clostridium septicum species Increases
Clostridium septicum species Increases
Clostridium sp. species Increases
Clostridium sp. species Increases
Clostridium sp. species Increases
Clostridium sp. species Increases
Clostridium sp. 14505 species Increases
Clostridium sp. 14505 species Increases
Clostridium sp. 14505 species Increases
Clostridium sp. 14505 species Increases
Clostridium sp. 4 species Increases
Clostridium sp. 4 species Increases
Clostridium sp. 4 species Increases
Clostridium sp. 4 species Increases
Clostridium sp. 6-22 species Increases
Clostridium sp. 6-22 species Increases
Clostridium sp. 6-22 species Increases
Clostridium sp. 6-22 species Increases
Clostridium sp. 6-24 species Increases
Clostridium sp. 6-24 species Increases
Clostridium sp. 6-24 species Increases
Clostridium sp. 6-24 species Increases
Clostridium sp. 619 species Increases
Clostridium sp. 619 species Increases
Clostridium sp. 619 species Increases
Clostridium sp. 619 species Increases
Clostridium sp. A9 species Increases
Clostridium sp. A9 species Increases
Clostridium sp. A9 species Increases
Clostridium sp. A9 species Increases
Clostridium sp. ACB-29 species Increases
Clostridium sp. ACB-29 species Increases
Clostridium sp. ACB-29 species Increases
Clostridium sp. ACB-29 species Increases
Clostridium sp. AN-AS6E species Increases
Clostridium sp. AN-AS6E species Increases
Clostridium sp. AN-AS6E species Increases
Clostridium sp. AN-AS6E species Increases
Clostridium sp. AT32 species Increases
Clostridium sp. AT32 species Increases
Clostridium sp. AT32 species Increases
Clostridium sp. AT32 species Increases
Clostridium sp. AT4 species Increases
Clostridium sp. AT4 species Increases
Clostridium sp. AT4 species Increases
Clostridium sp. AT4 species Increases
Clostridium sp. ATCC BAA-442 species Increases
Clostridium sp. ATCC BAA-442 species Increases
Clostridium sp. ATCC BAA-442 species Increases
Clostridium sp. ATCC BAA-442 species Increases
Clostridium sp. AUH-JLC140 species Increases
Clostridium sp. AUH-JLC140 species Increases
Clostridium sp. AUH-JLC140 species Increases
Clostridium sp. AUH-JLC140 species Increases
Clostridium sp. AUH-JLC235 species Increases
Clostridium sp. AUH-JLC235 species Increases
Clostridium sp. AUH-JLC235 species Increases
Clostridium sp. AUH-JLC235 species Increases
Clostridium sp. AWRP species Increases
Clostridium sp. AWRP species Increases
Clostridium sp. AWRP species Increases
Clostridium sp. AWRP species Increases
Clostridium sp. BG-C122 species Increases
Clostridium sp. BG-C122 species Increases
Clostridium sp. BG-C122 species Increases
Clostridium sp. BG-C122 species Increases
Clostridium sp. BG-C36 species Increases
Clostridium sp. BG-C36 species Increases
Clostridium sp. BG-C36 species Increases
Clostridium sp. BG-C36 species Increases
Clostridium sp. BNL1100 species Increases
Clostridium sp. BNL1100 species Increases
Clostridium sp. BNL1100 species Increases
Clostridium sp. BNL1100 species Increases
Clostridium sp. BPY5 species Increases
Clostridium sp. BPY5 species Increases
Clostridium sp. BPY5 species Increases
Clostridium sp. BPY5 species Increases
Clostridium sp. BS-5 species Increases
Clostridium sp. BS-5 species Increases
Clostridium sp. BS-5 species Increases
Clostridium sp. BS-5 species Increases
Clostridium sp. C-1 species Increases
Clostridium sp. C-1 species Increases
Clostridium sp. C-1 species Increases
Clostridium sp. C-1 species Increases
Clostridium sp. Clone-17 species Increases
Clostridium sp. Clone-17 species Increases
Clostridium sp. Clone-17 species Increases
Clostridium sp. Clone-17 species Increases
Clostridium sp. Clone-24 species Increases
Clostridium sp. Clone-24 species Increases
Clostridium sp. Clone-24 species Increases
Clostridium sp. Clone-24 species Increases
Clostridium sp. Clone-49 species Increases
Clostridium sp. Clone-49 species Increases
Clostridium sp. Clone-49 species Increases
Clostridium sp. Clone-49 species Increases
Clostridium sp. CM-C81 species Increases
Clostridium sp. CM-C81 species Increases
Clostridium sp. CM-C81 species Increases
Clostridium sp. CM-C81 species Increases
Clostridium sp. CT4 species Increases
Clostridium sp. CT4 species Increases
Clostridium sp. CT4 species Increases
Clostridium sp. CT4 species Increases
Clostridium sp. cTPY-17 species Increases
Clostridium sp. cTPY-17 species Increases
Clostridium sp. cTPY-17 species Increases
Clostridium sp. cTPY-17 species Increases
Clostridium sp. Culture Jar-8 species Increases
Clostridium sp. Culture Jar-8 species Increases
Clostridium sp. Culture Jar-8 species Increases
Clostridium sp. Culture Jar-8 species Increases
Clostridium sp. Culture-1 species Increases
Clostridium sp. Culture-1 species Increases
Clostridium sp. Culture-1 species Increases
Clostridium sp. Culture-1 species Increases
Clostridium sp. DL-VIII species Increases
Clostridium sp. DL-VIII species Increases
Clostridium sp. DL-VIII species Increases
Clostridium sp. DL-VIII species Increases
Clostridium sp. EDB2 species Increases
Clostridium sp. EDB2 species Increases
Clostridium sp. EDB2 species Increases
Clostridium sp. EDB2 species Increases
Clostridium sp. FA2/18 species Increases
Clostridium sp. FA2/18 species Increases
Clostridium sp. FA2/18 species Increases
Clostridium sp. FA2/18 species Increases
Clostridium sp. FCB45 species Increases
Clostridium sp. FCB45 species Increases
Clostridium sp. FCB45 species Increases
Clostridium sp. FCB45 species Increases
Clostridium sp. FCB90-3 species Increases
Clostridium sp. FCB90-3 species Increases
Clostridium sp. FCB90-3 species Increases
Clostridium sp. FCB90-3 species Increases
Clostridium sp. ID5 species Increases
Clostridium sp. ID5 species Increases
Clostridium sp. ID5 species Increases
Clostridium sp. ID5 species Increases
Clostridium sp. JN-1 species Increases
Clostridium sp. JN-1 species Increases
Clostridium sp. JN-1 species Increases
Clostridium sp. JN-1 species Increases
Clostridium sp. JN-9 species Increases
Clostridium sp. JN-9 species Increases
Clostridium sp. JN-9 species Increases
Clostridium sp. JN-9 species Increases
Clostridium sp. JPL_22 species Increases
Clostridium sp. JPL_22 species Increases
Clostridium sp. JPL_22 species Increases
Clostridium sp. JPL_22 species Increases
Clostridium sp. KLE 1755 species Increases
Clostridium sp. KLE 1755 species Increases
Clostridium sp. KLE 1755 species Increases
Clostridium sp. KLE 1755 species Increases
Clostridium sp. L2-50 species Increases
Clostridium sp. L2-50 species Increases
Clostridium sp. L2-50 species Increases
Clostridium sp. L2-50 species Increases
Clostridium sp. M62/1 species Increases
Clostridium sp. M62/1 species Increases
Clostridium sp. M62/1 species Increases
Clostridium sp. M62/1 species Increases
Clostridium sp. Marseille-P2776 species Increases
Clostridium sp. Marseille-P2776 species Increases
Clostridium sp. Marseille-P2776 species Increases
Clostridium sp. Marseille-P2776 species Increases
Clostridium sp. Marseille-P3122 species Increases
Clostridium sp. Marseille-P3122 species Increases
Clostridium sp. Marseille-P3122 species Increases
Clostridium sp. Marseille-P3122 species Increases
Clostridium sp. Marseille-P3244 species Increases
Clostridium sp. Marseille-P3244 species Increases
Clostridium sp. Marseille-P3244 species Increases
Clostridium sp. Marseille-P3244 species Increases
Clostridium sp. MC_30 species Increases
Clostridium sp. MC_30 species Increases
Clostridium sp. MC_30 species Increases
Clostridium sp. MC_30 species Increases
Clostridium sp. MDA2315 species Increases
Clostridium sp. MDA2315 species Increases
Clostridium sp. MDA2315 species Increases
Clostridium sp. MDA2315 species Increases
Clostridium sp. MF28 species Increases
Clostridium sp. MF28 species Increases
Clostridium sp. MF28 species Increases
Clostridium sp. MF28 species Increases
Clostridium sp. MK12 species Increases
Clostridium sp. MK12 species Increases
Clostridium sp. MK12 species Increases
Clostridium sp. MK12 species Increases
Clostridium sp. MLG480 species Increases
Clostridium sp. MLG480 species Increases
Clostridium sp. MLG480 species Increases
Clostridium sp. MLG480 species Increases
Clostridium sp. MLG856-1 species Increases
Clostridium sp. MLG856-1 species Increases
Clostridium sp. MLG856-1 species Increases
Clostridium sp. MLG856-1 species Increases
Clostridium sp. NAAn species Increases
Clostridium sp. NAAn species Increases
Clostridium sp. NAAn species Increases
Clostridium sp. NAAn species Increases
Clostridium sp. NML 04A032 species Increases
Clostridium sp. NML 04A032 species Increases
Clostridium sp. NML 04A032 species Increases
Clostridium sp. NML 04A032 species Increases
Clostridium sp. NT-1 species Increases
Clostridium sp. NT-1 species Increases
Clostridium sp. NT-1 species Increases
Clostridium sp. NT-1 species Increases
Clostridium sp. P301 species Increases
Clostridium sp. P301 species Increases
Clostridium sp. P301 species Increases
Clostridium sp. P301 species Increases
Clostridium sp. Pao32 species Increases
Clostridium sp. Pao32 species Increases
Clostridium sp. Pao32 species Increases
Clostridium sp. Pao32 species Increases
Clostridium sp. PPf35E6 species Increases
Clostridium sp. PPf35E6 species Increases
Clostridium sp. PPf35E6 species Increases
Clostridium sp. PPf35E6 species Increases
Clostridium sp. R96 species Increases
Clostridium sp. R96 species Increases
Clostridium sp. R96 species Increases
Clostridium sp. R96 species Increases
Clostridium sp. SR1 species Increases
Clostridium sp. SR1 species Increases
Clostridium sp. SR1 species Increases
Clostridium sp. SR1 species Increases
Clostridium sp. SS2/1 species Increases
Clostridium sp. SS2/1 species Increases
Clostridium sp. SS2/1 species Increases
Clostridium sp. SS2/1 species Increases
Clostridium sp. strain P2 species Increases
Clostridium sp. strain P2 species Increases
Clostridium sp. strain P2 species Increases
Clostridium sp. strain P2 species Increases
Clostridium sp. SW003 species Increases
Clostridium sp. SW003 species Increases
Clostridium sp. SW003 species Increases
Clostridium sp. SW003 species Increases
Clostridium sp. SY8519 species Increases
Clostridium sp. SY8519 species Increases
Clostridium sp. SY8519 species Increases
Clostridium sp. SY8519 species Increases
Clostridium sp. T28_5 species Increases
Clostridium sp. T28_5 species Increases
Clostridium sp. T28_5 species Increases
Clostridium sp. T28_5 species Increases
Clostridium sp. TB5 species Increases
Clostridium sp. TB5 species Increases
Clostridium sp. TB5 species Increases
Clostridium sp. TB5 species Increases
Clostridium sp. TDO species Increases
Clostridium sp. TDO species Increases
Clostridium sp. TDO species Increases
Clostridium sp. TDO species Increases
Clostridium sp. TF01-11 species Increases
Clostridium sp. TF01-11 species Increases
Clostridium sp. TF01-11 species Increases
Clostridium sp. TF01-11 species Increases
Clostridium sp. TM-40 species Increases
Clostridium sp. TM-40 species Increases
Clostridium sp. TM-40 species Increases
Clostridium sp. TM-40 species Increases
Clostridium sp. YIT 12069 species Increases
Clostridium sp. YIT 12069 species Increases
Clostridium sp. YIT 12069 species Increases
Clostridium sp. YIT 12069 species Increases
Clostridium sporogenes species Increases
Clostridium sporogenes species Increases
Clostridium sporogenes species Increases
Clostridium sporogenes species Increases
Clostridium subterminale species Increases
Clostridium subterminale species Increases
Clostridium subterminale species Increases
Clostridium subterminale species Increases
Clostridium sulfidigenes species Increases
Clostridium sulfidigenes species Increases
Clostridium sulfidigenes species Increases
Clostridium sulfidigenes species Increases
Clostridium swellfunianum species Increases
Clostridium swellfunianum species Increases
Clostridium swellfunianum species Increases
Clostridium swellfunianum species Increases
Clostridium taeniosporum species Increases
Clostridium taeniosporum species Increases
Clostridium taeniosporum species Increases
Clostridium taeniosporum species Increases
Clostridium tarantellae species Increases
Clostridium tarantellae species Increases
Clostridium tarantellae species Increases
Clostridium tarantellae species Increases
Clostridium tepidiprofundi species Increases
Clostridium tepidiprofundi species Increases
Clostridium tepidiprofundi species Increases
Clostridium tepidiprofundi species Increases
Clostridium tertium species Increases
Clostridium tertium species Increases
Clostridium tertium species Increases
Clostridium tertium species Increases
Clostridium tetani species Increases Tetanus
Clostridium tetani species Increases Tetanus
Clostridium tetani species Increases Tetanus
Clostridium tetani species Increases Tetanus
Clostridium tetanomorphum species Increases
Clostridium tetanomorphum species Increases
Clostridium tetanomorphum species Increases
Clostridium tetanomorphum species Increases
Clostridium thermobutyricum species Increases
Clostridium thermobutyricum species Increases
Clostridium thermobutyricum species Increases
Clostridium thermobutyricum species Increases
Clostridium thermopalmarium species Increases
Clostridium thermopalmarium species Increases
Clostridium thermopalmarium species Increases
Clostridium thermopalmarium species Increases
Clostridium thiosulfatireducens species Increases
Clostridium thiosulfatireducens species Increases
Clostridium thiosulfatireducens species Increases
Clostridium thiosulfatireducens species Increases
Clostridium tunisiense species Increases
Clostridium tunisiense species Increases
Clostridium tunisiense species Increases
Clostridium tunisiense species Increases
Clostridium tyrobutyricum species Increases
Clostridium tyrobutyricum species Increases
Clostridium tyrobutyricum species Increases
Clostridium tyrobutyricum species Increases
Clostridium uliginosum species Increases
Clostridium uliginosum species Increases
Clostridium uliginosum species Increases
Clostridium uliginosum species Increases
Clostridium vincentii species Increases
Clostridium vincentii species Increases
Clostridium vincentii species Increases
Clostridium vincentii species Increases
Eubacterium callanderi species Increases
Eubacterium coprostanoligenes species Increases
Eubacterium limosum species Increases
Eubacterium oxidoreducens species Increases
Eubacterium pyruvativorans species Increases
Eubacterium ramulus species Increases
Eubacterium rangiferina species Increases
Eubacterium ruminantium species Increases
Eubacterium sp. species Increases
Eubacterium sp. 3_1_31 species Increases
Eubacterium sp. ARC-2 species Increases
Eubacterium sp. ER2 species Increases
Eubacterium sp. oral strain A35MT species Increases
Eubacterium sp. SA11 species Increases
Eubacterium uniforme species Increases
Eubacterium ventriosum species Increases
Eubacterium xylanophilum species Increases
Faecalibacterium sp. species Increases
Faecalibacterium sp. species Increases
Faecalibacterium sp. canine oral taxon 147 species Increases
Faecalibacterium sp. canine oral taxon 147 species Increases
Faecalibacterium sp. DJF_VR20 species Increases
Faecalibacterium sp. DJF_VR20 species Increases
Hungatella xylanolytica species Increases
Hungatella xylanolytica species Increases
Klebsiella aerogenes species Increases
Klebsiella granulomatis species Increases
Klebsiella huaxiensis species Increases H00301 Klebsiella infection
Klebsiella michiganensis species Increases
Klebsiella oxytoca species Increases
Klebsiella quasipneumoniae species Increases H00301 Klebsiella infection
Klebsiella sp. B12 species Increases
Klebsiella sp. FDAARGOS_511 species Increases
Klebsiella sp. M5al species Increases
Klebsiella sp. OBRC7 species Increases
Klebsiella sp. SOR89 species Increases
Klebsiella variicola species Increases
Phocaeicola barnesiae species Increases
Phocaeicola barnesiae species Increases
Phocaeicola coprocola species Increases
Phocaeicola coprocola species Increases
Phocaeicola coprophilus species Increases
Phocaeicola coprophilus species Increases
Phocaeicola dorei species Increases
Phocaeicola dorei species Increases
Phocaeicola massiliensis species Increases
Phocaeicola massiliensis species Increases
Phocaeicola paurosaccharolyticus species Increases
Phocaeicola paurosaccharolyticus species Increases
Phocaeicola plebeius species Increases
Phocaeicola plebeius species Increases
Phocaeicola salanitronis species Increases
Phocaeicola salanitronis species Increases
Phocaeicola sartorii species Increases
Phocaeicola sartorii species Increases
Phocaeicola vulgatus species Increases
Phocaeicola vulgatus species Increases
Prevotella albensis species Increases
Prevotella albensis species Increases
Prevotella amnii species Increases
Prevotella amnii species Increases
Prevotella aurantiaca species Increases
Prevotella aurantiaca species Increases
Prevotella baroniae species Increases
Prevotella baroniae species Increases
Prevotella bergensis species Increases
Prevotella bergensis species Increases
Prevotella bivia species Increases Infectious bacteria
Prevotella bivia species Increases Infectious bacteria
Prevotella brevis species Increases
Prevotella brevis species Increases
Prevotella bryantii species Increases
Prevotella bryantii species Increases
Prevotella buccae species Increases
Prevotella buccae species Increases
Prevotella buccalis species Increases Infectious bacteria
Prevotella buccalis species Increases Infectious bacteria
Prevotella colorans species Increases
Prevotella colorans species Increases
Prevotella copri species Increases Over 70%ile Indicator of mycotoxin present
Prevotella copri species Increases Over 70%ile Indicator of mycotoxin present
Prevotella corporis species Increases
Prevotella corporis species Increases
Prevotella dentalis species Increases
Prevotella dentalis species Increases
Prevotella dentasini species Increases
Prevotella dentasini species Increases
Prevotella denticola species Increases
Prevotella denticola species Increases
Prevotella disiens species Increases
Prevotella disiens species Increases
Prevotella enoeca species Increases
Prevotella enoeca species Increases
Prevotella falsenii species Increases
Prevotella falsenii species Increases
Prevotella fusca species Increases
Prevotella fusca species Increases
Prevotella histicola species Increases
Prevotella histicola species Increases
Prevotella intermedia species Increases Infectious bacteria
Prevotella intermedia species Increases Infectious bacteria
Prevotella jejuni species Increases
Prevotella jejuni species Increases
Prevotella loescheii species Increases
Prevotella loescheii species Increases
Prevotella maculosa species Increases
Prevotella maculosa species Increases
Prevotella marshii species Increases
Prevotella marshii species Increases
Prevotella melaninogenica species Increases Pathogen
Prevotella melaninogenica species Increases Pathogen
Prevotella micans species Increases
Prevotella micans species Increases
Prevotella multiformis species Increases
Prevotella multiformis species Increases
Prevotella multisaccharivorax species Increases
Prevotella multisaccharivorax species Increases
Prevotella nanceiensis species Increases
Prevotella nanceiensis species Increases
Prevotella nigrescens species Increases
Prevotella nigrescens species Increases
Prevotella oralis species Increases
Prevotella oralis species Increases
Prevotella oris species Increases Infectious bacteria
Prevotella oris species Increases Infectious bacteria
Prevotella oryzae species Increases
Prevotella oryzae species Increases
Prevotella oulorum species Increases
Prevotella oulorum species Increases
Prevotella pallens species Increases
Prevotella pallens species Increases
Prevotella paludivivens species Increases
Prevotella paludivivens species Increases
Prevotella phocaeensis Afouda et al. 2017 species Increases
Prevotella phocaeensis Afouda et al. 2017 species Increases
Prevotella pleuritidis species Increases
Prevotella pleuritidis species Increases
Prevotella ruminicola species Increases
Prevotella ruminicola species Increases
Prevotella saccharolytica species Increases
Prevotella saccharolytica species Increases
Prevotella salivae species Increases
Prevotella salivae species Increases
Prevotella scopos species Increases
Prevotella scopos species Increases
Prevotella shahii species Increases
Prevotella shahii species Increases
Prevotella sp. species Increases
Prevotella sp. species Increases
Prevotella sp. BV3C7 species Increases
Prevotella sp. BV3C7 species Increases
Prevotella sp. BV3P1 species Increases
Prevotella sp. BV3P1 species Increases
Prevotella sp. HJM029 species Increases
Prevotella sp. HJM029 species Increases
Prevotella sp. oral taxon 299 species Increases
Prevotella sp. oral taxon 299 species Increases
Prevotella sp. S4-10 species Increases
Prevotella sp. S4-10 species Increases
Prevotella sp. S8 F8 species Increases
Prevotella sp. S8 F8 species Increases
Prevotella sp. Smarlab 121567 species Increases
Prevotella sp. Smarlab 121567 species Increases
Prevotella sp. WAL 2039G species Increases
Prevotella sp. WAL 2039G species Increases
Prevotella stercorea species Increases
Prevotella stercorea species Increases
Prevotella timonensis species Increases Infectious bacteria
Prevotella timonensis species Increases Infectious bacteria
Prevotella veroralis species Increases
Prevotella veroralis species Increases
Roseburia cecicola species Increases
Roseburia faecis species Increases
Roseburia hominis species Increases
Roseburia intestinalis species Increases
Roseburia inulinivorans species Increases
Roseburia sp. species Increases
Roseburia sp. 1120 species Increases
Roseburia sp. 11SE38 species Increases
Roseburia sp. 11SE39 species Increases
Roseburia sp. 499 species Increases
Roseburia sp. DJF_RR73 species Increases
Roseburia sp. DJF_VR77 species Increases
Roseburia sp. MC_37 species Increases
Ruminiclostridium papyrosolvens species Increases
Ruminiclostridium papyrosolvens species Increases
Ruminiclostridium papyrosolvens species Increases
Ruminiclostridium papyrosolvens species Increases
Sarcina maxima species Increases
Sarcina maxima species Increases
Sarcina maxima species Increases
Sarcina maxima species Increases
Sarcina ventriculi species Increases
Sarcina ventriculi species Increases
Sarcina ventriculi species Increases
Sarcina ventriculi species Increases
Subdoligranulum sp. 4_3_54A2FAA species Increases Not Healthy Predictor
Subdoligranulum variabile species Increases Not Healthy Predictor
Bacteroides fragilis species Increases Pathogen
Bacteroides thetaiotaomicron species Increases
Faecalibacterium prausnitzii species Increases
Faecalibacterium prausnitzii species Increases
Klebsiella pneumoniae species Increases Pneumonia, nosocomial infections
Lachnospira eligens species Increases
Streptococcus anginosus group species group Decreases Pathogen
Streptococcus dysgalactiae group species group Decreases
Bilophila wadsworthia 3_1_6 strain Decreases
Escherichia coli APEC IMT5155 strain Decreases
Escherichia coli DORA_A_5_14_21 strain Decreases
Escherichia coli ED1a strain Decreases
Escherichia coli HVH 154 (4-5636698) strain Decreases
Escherichia coli K-12 strain Decreases
Escherichia coli KO11FL strain Decreases
Escherichia coli M8 strain Decreases
Escherichia coli O157:H16 strain Decreases
Escherichia coli SE11 strain Decreases
Escherichia coli UMNF18 strain Decreases
Escherichia coli VR50 strain Decreases
Bilophila wadsworthia ATCC 49260 strain Decreases
Escherichia coli HVH 175 (4-3405184) strain Decreases
Escherichia coli Nissle 1917 strain Decreases
Escherichia coli O15:H11 strain Decreases
Escherichia coli STEC_DG131-3 strain Decreases
[Eubacterium] eligens ATCC 27750 strain Increases
Bacteroides fragilis str. 3397 T10 strain Increases
Bacteroides fragilis str. 3725 D9 ii strain Increases
Bacteroides fragilis str. 3976T8 strain Increases
Bacteroides fragilis str. 3988T(B)14 strain Increases
Faecalibacterium prausnitzii M21/2 strain Increases
Faecalibacterium prausnitzii M21/2 strain Increases
Bacteroides fragilis 638R strain Increases H02076 Bacteroides infection
Bacteroides fragilis HMW 615 strain Increases
Bacteroides fragilis NCTC 9343 strain Increases H02076 Bacteroides infection
Bacteroides fragilis str. 3998 T(B) 4 strain Increases
Bacteroides fragilis YCH46 strain Increases H02076 Bacteroides infection
Bacteroides thetaiotaomicron dnLKV9 strain Increases
Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482 strain Increases
Clostridium sp. ASF502 strain Increases
Faecalibacterium cf. prausnitzii KLE1255 strain Increases
Faecalibacterium prausnitzii A2-165 strain Increases
Faecalibacterium prausnitzii L2-6 strain Increases
Faecalibacterium prausnitzii SL3/3 strain Increases
Bifidobacterium pullorum subsp. gallinarum subspecies Decreases
Bifidobacterium pullorum subsp. saeculare subspecies Decreases
CCUG 417 subspecies Increases
Ruminiclostridium cellobioparum subsp. termitidis subspecies Increases
Ruminiclostridium cellobioparum subsp. termitidis subspecies Increases
Ruminiclostridium cellobioparum subsp. termitidis subspecies Increases
Ruminiclostridium cellobioparum subsp. termitidis subspecies Increases

This is an Academic site. It generates theoretical models of what may benefit a specific microbiome results.

Copyright 2016-2023 Lassesen Consulting, LLC [2007], DBA, Microbiome Prescription. All rights served.
Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users. U.S. Code Title 18 PART I CHAPTER 47 ยงโ€ฏ1030, CETS No.185, CFAA
Use of data on this site is prohibited except under written license.
Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling (and thus infererence) based on studies. The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences. theories and models.