๐Ÿฝ๏ธ d-ribose ** full range

AI Engines For more Details: PerplexityKagi LabsYou

Check for interactions on Supp.AI   |   ๐Ÿ“š PubMed Citations    |     ๐Ÿ“ Dosage Seen

Data Contradictions โ€” Limits of Certainity

Impacted On Probiotics

Rank Probitoic Impact
species Bifidobacterium adolescentis Increases
species Bifidobacterium bifidum Increases
species Bifidobacterium breve Increases
species Bifidobacterium catenulatum Increases
species Bifidobacterium longum Increases
species Bifidobacterium pseudocatenulatum Increases
species Escherichia coli Increases

Bacteria Impacted

We extend modifiers to include items that changes the parent and child taxa. I.e. for a species, that would be the genus that is belongs to and the strains in the species.

๐Ÿง™?

Taxonomy Rank Effect Citations Notation
Bifidobacteriaceae family Increases 👪
Veillonellaceae family Increases 👪 Associated with Iron Deficiency (High)
Veillonellaceae family Increases 👪 Associated with Iron Deficiency (High)
Veillonellaceae family Increases 👪 Associated with Iron Deficiency (High)
Escherichia genus Increases 👪
Escherichia genus Increases 👪
Bifidobacterium genus Increases 📓
Veillonella genus Increases 📓
Veillonella genus Increases 📓
Veillonella genus Increases 📓
environmental samples norank Increases 👶
Bifidobacterium actinocoloniiforme species Increases 👶
Bifidobacterium adolescentis species Increases 👶
Bifidobacterium aesculapii species Increases 👶
Bifidobacterium angulatum species Increases 👶
Bifidobacterium animalis species Increases 👶
Bifidobacterium asteroides species Increases 👶
Bifidobacterium avesanii species Increases 👶
Bifidobacterium biavatii species Increases 👶
Bifidobacterium bifidum species Increases 👶
Bifidobacterium bohemicum species Increases 👶
Bifidobacterium bombi species Increases 👶
Bifidobacterium boum species Increases 👶
Bifidobacterium catenulatum species Increases 👶
Bifidobacterium choerinum species Increases 👶
Bifidobacterium commune species Increases 👶
Bifidobacterium cuniculi species Increases 👶
Bifidobacterium dentium species Increases 👶 Not Healthy Predictor
Bifidobacterium gallicum species Increases 👶
Bifidobacterium indicum species Increases 👶
Bifidobacterium lemurum species Increases 👶
Bifidobacterium longum species Increases 👶
Bifidobacterium magnum species Increases 👶
Bifidobacterium merycicum species Increases 👶
Bifidobacterium minimum species Increases 👶
Bifidobacterium mongoliense species Increases 👶
Bifidobacterium pseudocatenulatum species Increases 👶
Bifidobacterium pseudolongum species Increases 👶
Bifidobacterium pullorum species Increases 👶
Bifidobacterium ruminantium species Increases 👶
Bifidobacterium saguini species Increases 👶
Bifidobacterium scardovii species Increases 👶
Bifidobacterium sp. species Increases 👶
Bifidobacterium sp. 113 species Increases 👶
Bifidobacterium sp. 120 species Increases 👶
Bifidobacterium sp. 138 species Increases 👶
Bifidobacterium sp. 65947 species Increases 👶
Bifidobacterium sp. group II-3 species Increases 👶
Bifidobacterium sp. h12 species Increases 👶
Bifidobacterium sp. JCM 6439 species Increases 👶
Bifidobacterium sp. M45 species Increases 👶
Bifidobacterium sp. MC_8 species Increases 👶
Bifidobacterium sp. MSTE12 species Increases 👶
Bifidobacterium sp. MSX5B species Increases 👶
Bifidobacterium sp. PL1 species Increases 👶
Bifidobacterium stercoris species Increases 👶
Bifidobacterium subtile species Increases 👶
Bifidobacterium thermacidophilum species Increases 👶
Bifidobacterium thermophilum species Increases 👶
Bifidobacterium tsurumiense species Increases 👶
Veillonella atypica species Increases 👶 Not Healthy Predictor
Veillonella atypica species Increases 👶 Not Healthy Predictor
Veillonella atypica species Increases 👶 Not Healthy Predictor
Veillonella caviae species Increases 👶
Veillonella caviae species Increases 👶
Veillonella caviae species Increases 👶
Veillonella criceti species Increases 👶
Veillonella criceti species Increases 👶
Veillonella criceti species Increases 👶
Veillonella denticariosi species Increases 👶
Veillonella denticariosi species Increases 👶
Veillonella denticariosi species Increases 👶
Veillonella dispar species Increases 👶
Veillonella dispar species Increases 👶
Veillonella dispar species Increases 👶
Veillonella infantium species Increases 👶
Veillonella infantium species Increases 👶
Veillonella infantium species Increases 👶
Veillonella magna species Increases 👶
Veillonella magna species Increases 👶
Veillonella magna species Increases 👶
Veillonella montpellierensis species Increases 👶
Veillonella montpellierensis species Increases 👶
Veillonella montpellierensis species Increases 👶
Veillonella parvula species Increases 👶
Veillonella parvula species Increases 👶
Veillonella parvula species Increases 👶
Veillonella ratti species Increases 👶
Veillonella ratti species Increases 👶
Veillonella ratti species Increases 👶
Veillonella rodentium species Increases 👶
Veillonella rodentium species Increases 👶
Veillonella rodentium species Increases 👶
Veillonella rogosae species Increases 👶
Veillonella rogosae species Increases 👶
Veillonella rogosae species Increases 👶
Veillonella seminalis species Increases 👶
Veillonella seminalis species Increases 👶
Veillonella seminalis species Increases 👶
Veillonella sp. species Increases 👶
Veillonella sp. species Increases 👶
Veillonella sp. species Increases 👶
Veillonella sp. 2010_Ileo_VSA_IVc species Increases 👶
Veillonella sp. 2010_Ileo_VSA_IVc species Increases 👶
Veillonella sp. 2010_Ileo_VSA_IVc species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Ileo_VSA_C12 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Ileo_VSA_C12 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Ileo_VSA_C12 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Ileo_VSA_E1 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Ileo_VSA_E1 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Ileo_VSA_E1 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Ileo_VSA_G9 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Ileo_VSA_G9 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Ileo_VSA_G9 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_B12 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_B12 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_B12 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_C12 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_C12 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_C12 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_C9 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_C9 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_C9 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_D12 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_D12 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_D12 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_D3 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_D3 species Increases 👶
Veillonella sp. 2011_Oral_VSA_D3 species Increases 👶
Veillonella sp. 3_1_44 species Increases 👶
Veillonella sp. 3_1_44 species Increases 👶
Veillonella sp. 3_1_44 species Increases 👶
Veillonella sp. 6_1_27 species Increases 👶
Veillonella sp. 6_1_27 species Increases 👶
Veillonella sp. 6_1_27 species Increases 👶
Veillonella sp. ACP1 species Increases 👶
Veillonella sp. ACP1 species Increases 👶
Veillonella sp. ACP1 species Increases 👶
Veillonella sp. ADV 269.01 species Increases 👶
Veillonella sp. ADV 269.01 species Increases 👶
Veillonella sp. ADV 269.01 species Increases 👶
Veillonella sp. ADV 3107.03 species Increases 👶
Veillonella sp. ADV 3107.03 species Increases 👶
Veillonella sp. ADV 3107.03 species Increases 👶
Veillonella sp. AS16 species Increases 👶
Veillonella sp. AS16 species Increases 👶
Veillonella sp. AS16 species Increases 👶
Veillonella sp. CM60 species Increases 👶
Veillonella sp. CM60 species Increases 👶
Veillonella sp. CM60 species Increases 👶
Veillonella sp. JL-2 species Increases 👶
Veillonella sp. JL-2 species Increases 👶
Veillonella sp. JL-2 species Increases 👶
Veillonella sp. MSA12 species Increases 👶
Veillonella sp. MSA12 species Increases 👶
Veillonella sp. MSA12 species Increases 👶
Veillonella sp. OK9 species Increases 👶
Veillonella sp. OK9 species Increases 👶
Veillonella sp. OK9 species Increases 👶
Veillonella sp. oral taxon 158 species Increases 👶
Veillonella sp. oral taxon 158 species Increases 👶
Veillonella sp. oral taxon 158 species Increases 👶
Veillonella sp. oral taxon 780 species Increases 👶
Veillonella sp. oral taxon 780 species Increases 👶
Veillonella sp. oral taxon 780 species Increases 👶
Veillonella sp. R-32 species Increases 👶
Veillonella sp. R-32 species Increases 👶
Veillonella sp. R-32 species Increases 👶
Veillonella sp. S101 species Increases 👶
Veillonella sp. S101 species Increases 👶
Veillonella sp. S101 species Increases 👶
Veillonella sp. S4-AA2-6 species Increases 👶
Veillonella sp. S4-AA2-6 species Increases 👶
Veillonella sp. S4-AA2-6 species Increases 👶
Veillonella tobetsuensis species Increases 👶
Veillonella tobetsuensis species Increases 👶
Veillonella tobetsuensis species Increases 👶
Bifidobacterium breve species Increases 📓
Escherichia coli species Increases 📓 Diarrheal disease in children and travelers, Foodborne diarrhea outbreaks, hemorrhagic colitis, hemolytic-uremic syndrome
Escherichia coli species Increases 📓 Diarrheal disease in children and travelers, Foodborne diarrhea outbreaks, hemorrhagic colitis, hemolytic-uremic syndrome
Bifidobacterium breve 689b strain Increases 👶
Bifidobacterium breve HPH0326 strain Increases 👶
Bifidobacterium breve S27 strain Increases 👶
Bifidobacterium pullorum subsp. gallinarum subspecies Increases 👶
Bifidobacterium pullorum subsp. saeculare subspecies Increases 👶

All suggestions are computed solely on their predicted microbiome impact. Safety, side-effects etc must be evaluated by your medical professionals before starting. Some items suggests have significant risk of adverse consequences for some people.

Special thanks to David F Morrison and Geert Van Houcke for doing Quality Assurance. Special thanks to Oliver Luk, B.Sc. (Biology) from BiomeSight for spot checking the coding of data from the US National Library of Medicine

This is an Academic site. It generates theoretical models of what may benefit a specific microbiome results.

Copyright 2016-2023 Lassesen Consulting, LLC [2007], DBA, Microbiome Prescription. All rights served.
Permission to data scrap or reverse engineer is explicitly denied to all users. U.S. Code Title 18 PART I CHAPTER 47 ยงโ€ฏ1030, CETS No.185, CFAA
Use of data on this site is prohibited except under written license. There is no charge for individual personal use. Use for any commercial applications or research requires a written license.
Caveat emptor: Analysis and suggestions are based on modelling (and thus infererence) based on studies. The data sources are usually given for those that wish to consider alternative inferences. theories and models.

Microbiome Prescription do not make any representations that data or analyses available on this site is suitable for human diagnostic purposes, for informing treatment decisions, or for any other purposes and accept no responsibility or liability whatsoever for such use.
This site is not Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) compliant.


The awesome web hosting site that we use. Try it if you need to host (or unhappy with current provider)